Nieuws

Vereniging dicht tot 1 april wegens het coronavirus

Beste leden,

Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden er maatregelen getroffen die ook ABC Taxus raken.

Gisteren heeft de Nederlandse Handboog Bond, in navolging van het NOC*NSF, het advies gegeven dat alle aangesloten verenigingen haar activiteiten stopzetten tot 1 april. Hiermee wordt gepoogd zoveel mogelijk verdere besmettingen te voorkomen. Als bestuur van ABC Taxus volgen we dit advies op.

Tot 1 april zullen we alle verenigingsactiviteiten (waaronder basiscursus, alle trainingen, demonstraties en vergaderingen) stopzetten.
We houden alle berichtgeving nauwlettend in de gaten en zullen jullie van eventuele wijzigingen voor onze club zo goed mogelijk op de hoogte houden.

De coronavirus uitbraak raakt ons allemaal en heeft een grote maatschappelijke impact. We rekenen op jullie begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet, namens het hele bestuur,

Freek Verkade
Voorzitter