Nieuws

Update: Maatregelen tegen coronavirus

Beste leden,
 
Recent hebben we besloten om alle clubactiviteiten te stoppen tot 6 april.
 
Inmiddels willen we ook nadrukkelijk vragen om niet meer te komen schieten op ons veld. ABC Taxus wil zich aansluiten bij de brede maatschappelijke oproep waarbij het samenkomen van meerdere personen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 
We danken jullie voor jullie begrip en medewerking. Samen kunnen ervoor zorgen dat we deze crisis zo snel en goed mogelijk te boven komen.
 
Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,
 
Freek Verkade
Voorzitter