Bestuur & commissies

Het bestuur

Hans van der Kooij
Voorzitter, verantwoordelijk voor:

 • Contact tussen Taxus en de gemeente
 • Bestuursvergaderingen leiden
 • Eigenlijk alles

voorzitter@abctaxus.nl


Ralph Lenoire
Secretaris, verantwoordelijk voor:

 • De notulen
 • Contact intern en extern
 • Planning basiscursus, wachtlijst cursisten en schietbeoordelingen
 • Ledenadministratie

secretariaat@abctaxus.nl


Nick van Bakel
Penningmeester, verantwoordelijk voor:

 • Begroting, jaarrekening, boekhouding
 • Het doen van betalingen
 • Contributie innen
 • Facturen schrijven

penningmeester@abctaxus.nl


Eugene Derksen
Algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor:

 • Verduurzaming pand
 • Nieuwe inkomstenbronnen

Martijn de Vries
Algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor:

 • Grote schoonmaak
 • Assistent en ondersteuning Demo’s
 • Coördinator 3D-Wedstrijden
 • Assistent en ondersteuning 3D-trainingen
 • Kantinebeheer en inkoop

Commissies


Activiteitencommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor vier evenementen per jaar op de vereniging: de nieuwjaarsverschieting, Paasverschieting, zomerbarbecue en Halloweenverschieting. De commissie is te bereiken via activiteiten@abctaxus.nl.

Kantinecommissie
De bevoorrading, het kasbeheer, instructie geven aan leden om bar te kunnen draaien en zelf bar draaien. De kantinecommissie doet al deze zaken en zorgt er voor dat jij goed gevoed het pand verlaat.
Wij vragen aan al onze leden om mee te helpen bij het bemensen van de bar. Dit is voor ons het begin van een actief lidmaatschap. Voor vragen en opmerkingen kun je secretariaat@abctaxus.nl mailen of spreek Martijn aan op de club.

Kascommissie
De kascommissie controleert de boekhouding van ABC Taxus. 

Materiaalcommissie
De materiaalcommissie is er om het onderhoud van al het materiaal te organiseren.
Hiervoor is Nick het algemene aanspreekpunt. Hem kun je bereiken op materiaal@abctaxus.nl.
Voor klein materieel zoals nokken en bogen kun je Peter Boland of Ron Broers aanspreken.

Cliniccommissie
Voor mensen die geen lid zijn en kennis willen maken met de boogschietsport organiseren we tegen betaling clinics. Hiervoor zetten we onze leden in. Peter is hiervoor op dit moment het aanspreekpunt en coördineert de uitvoering. Hij doet dit niet alleen. Andere leden stellen zich beschikbaar. Als je hier interesse in hebt, stuur Peter dan een mail via clinic@abctaxus.nl of spreek hem aan op de club.