Nieuws

Nieuwsbrief RTC-infodag en Regiocompetitie

Deze nieuwsbrief bevat twee belangrijke onderwerpen.

Het eerste onderwerp gaat over de uitnodiging voor een informatiedag vanuit de Regionale Trainings Centra (RTC). Deze brief is verzonden naar recurve- en compoundschutters uit de geboortejaren 2004 t/m 2008. De informatiedag is op 23 augustus 2020 op de handboog-accomodatie op Papendal. Mocht je belangstelling hebben dan moet je je voor 7 augustus a.s. opgeven. Laat het ook even aan je trainer en/of het secretariaat bij ABC Taxus weten dat je belangstelling hebt. Let op: deze dag is nog geen selectiedag.

Het tweede onderwerp is de Regiocompetitie 18m-wedstrijden. Deze gaat dit jaar door, maar op een andere manier dan we gewend zijn. Hieronder komen de volgende punten aan de orde:

  • De vorm waarin de competitie gehouden zal worden
  • Inschrijving
  • Disciplines
  • Indeling in categorieën
  • Indeling in klassen
  • Nieuwe leden
  • Teams

De vorm

Op Rayonniveau is besloten om de schutters zoveel mogelijk bij de eigen vereniging hun heuls (één heul is 30 pijlen) te laten schieten. Het is aan de vereniging zelf om de vorm te bepalen. Er zijn ook verenigingen die zelf geen indoorfaciliteiten hebben. AvalonSports uit Apeldoorn is zo’n vereniging. Ik heb ze uitgenodigd om bij ons te komen schieten in gezamenlijke wedstrijden. Deze zullen op een aantal zondagmiddagen na 14:00 geschoten worden. Definitieve datums zijn nog niet helemaal bekend. Die zullen zo snel mogelijk volgen.

Als we in één wedstrijd drie heulen kunnen schieten, waarbij de schutters elk aan twee daarvan meedoen, kunnen 18 schutters deelnemen. We zorgen ervoor dat er voldoende wedstrijden zijn, zodat iedereen de minimale zes (max. 7) heulen voor de competitie kan inleveren. Als iemand dan toch nog scores te kort dreigt te komen kan deze nog op een schietavond voor de competitie schieten. Dan geldt wel de regel, dat je vooraf aangeeft dat de heul meetelt, ook als achteraf de score tegenvalt.

Door met AvalonSports samen de wedstrijden te houden hoop ik dat we toch een echt wedstrijdgevoel creëren. Dat is toch anders (en leuker, vind ik) dan gewoon af en toe een heul te scoren op een trainings- of vrije schietavond.

Inschrijving

Deze moet vóór 15 augustus binnen zijn bij de regiocoördinator. Ik wil daar graag een ruime marge aan houden. Stuur mij via wedstrijden@abctaxus.nlvóór 10 augustus een mail met de volgende gegevens: Bondsnummer, Naam, Geboortejaar, Discipline, Categorie en Klasse (indien bekend).

Disciplines

Dit zijn: Recurve, Compound, Barebow, Longbow en Instinctive Bow.

Indeling in categorieën

Afhankelijk van je leeftijd wordt je ingedeeld in een categorie (Aspirant, Cadet, Junior, Senior). Dat is afhankelijk van je geboortejaar. Bekijk hier de matrix voor de indeling.

Indeling in klassen

Per categorie wordt je afhankelijk van je gemiddelde score van het voorgaande jaar ingedeeld in een klasse. Is dit de eerste keer, dan wordt je na drie heuls ingedeeld. Heb je vorig jaar meegedaan dan kan je in deze lijst je gemiddelde vinden (op bondsnummer of naam) en in dit overzicht kan je dan vinden in welke klasse je ingedeeld gaat worden.

Als je in een hogere klasse wilt schieten dan waarin je ingedeeld zou worden, moet je dat bij mij bij de inschrijving aangeven. Ik geef dat dan door naar de regio coördinator

Nieuwe leden

Ben je net lid geworden van ABC Taxus en wil je graag meedoen met de competitie, dan moet je vóór 15 juli ingeschreven zijn bij de NHB. Dat is bij inschrijving van de nieuwe leden uit de laatste basiscursus al direct door de secretaris geregeld. Check wel zelf even of je al een bondsnummer hebt.

Teams

Het is mogelijk om met een aantal clubgenoten in de teams-competitie mee te doen. Als je daar belangstelling voor hebt, laat dat dan bij inschrijving aan mij weten.

Met vriendelijke groet,

Jaap Glastra
Wedstrijdcoördinator ABC Taxus