Nieuws

Nieuwsbrief Juni & Juli 2020

Van de voorzitter

Wat is het toch fijn om weer te kunnen schieten en wat ben ik blij dat we zo’n mooi veld tot onze beschikking hebben. Gelukkig gaat het in ons land steeds een beetje beter en is er steeds meer mogelijk, ook op onze club. Laten we er wel alert op blijven om alleen naar de club te komen als je geen gezondheidsklachten hebt; neem het zekere voor het onzekere.
Verder zijn de notarisstukken voor ons gebouw gepasseerd recent. Nita en ik hebben de nodige stukken via een beeldverbinding getekend voor het notariskantoor. We zijn blij dat dit nu ook geregeld is.
Via deze weg wil ik iedereen ook alvast een hele mooie zomer toewensen! Ik hoop jullie, in goede gezondheid, te zien en te spreken op de club.

Freek Verkade,
Voorzitter

ALV (Algemene Leden Vergadering)

▪    Normaal gesproken zouden we in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden hebben. De jaarrekening 2019 zou daarin behandeld worden. Die stukken zijn klaar en op aanvraag al ter inzage op te vragen. Gezien de beperkte ruimte in ons gebouw gaan we pas een ALV plannen als de regels verder versoepelen.

▪ Cas Zeldenrust had zijn bestuursfunctie willen neerleggen bij de voorjaarsvergadering. Hij is inmiddels ook al verhuisd naar Den Haag. We willen Cas alvast heel hartelijk bedanken voor al het goede werk dat hij heeft gedaan voor onze club. Tijdens de volgende ALV zullen stilstaan bij zijn afscheid.

▪ Inmiddels heeft Martijn de Vries zich aangemeld als bestuurslid; hij is ook al begonnen met het oppakken van een aantal taken. Via deze weg willen we hem alvast van harte welkom heten in het bestuur. Tijdens de volgende ALV zullen hem formeel benoemen als bestuurslid.

Voorstelronde Martijn de Vries

Hoi allemaal,
Sommigen van jullie kennen mij al langer, anderen pas net. Ik ben namelijk ook al bij Taxus geweest van 2004-2009. Sinds september 2017 ben ik terug bij de club en ben ik volledig in de richting van het 3D-schieten gegaan.
Inmiddels ben ik ook ondersteunend bij de DEMO-groep en heb ik sinds een jaar de taak op mij genomen om alle inschrijvingen en wedstrijden te coördineren voor de 3D-schutters.

Recent werd ik gevraagd of ik interesse zou hebben om het bestuur te komen versterken. Ik heb er even over nagedacht maar kwam tot de conclusie; “Tja … waarom ook niet?”.
Ik denk en help graag mee en ik hoop zo dat we met zijn allen van Taxus een nóg mooiere en vooral gezelligere club kunnen maken.

Tot snel!
Martijn de Vries

Zomerperiode

De zomervakantie staat voor de deur. Dit houdt in dat zaterdag 27 juni de laatste training voor de jeugd & de basiscursus is. Vanaf 29 augustus worden de lessen/cursussen weer opgepakt. In de tussenliggende periode kan er vrij geschoten worden op:

 • Zaterdag van 14.00 -17.00 uur
 • Zondag van 11.00 -14.00 uur
 • Dinsdagavond 19.30 -22.00 uur
 • Woensdagavond 19.30 – 22.00 uur

Onze 3D schutters kunnen gewoon de gehele zomer vrijdags komen blijven trainen.

Binnen trainen mogelijk vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli mag er, onder voorwaarden, weer binnen geschoten worden. Gezien de beperkte mogelijkheden willen we met nadruk vragen om zoveel mogelijk buiten te schieten.

 • Er zijn 6 banen beschikbaar, dus 6 personen tegelijk aan de meet.
 • Maximaal 12 personen in de schiethal: 6 aan de meet, 6 achter de wachtlijn.
 • Bij meer dan 12 schutters zal een deel in de kantine moeten wachten en zal er gerouleerd moeten worden.
 • In de schiethal moeten de ramen opengezet worden om zoveel mogelijk te ventileren. Na de training ook alles weer goed afsluiten.
 • De bar blijft voorlopig nog gesloten, ook voor koffie of thee.
  Kraanwater is te tappen, neem het liefste een eigen waterflesje mee (duurzaam). Wegwerpbekertjes liggen bij de bar.
 • In de kantine zijn slechts een beperkt aantal zitplaatsen.
 • De doelpakken op het veld worden teruggezet naar de reguliere situatie.
 • Bestaande regels blijven staan: bij gezondheidsklachten blijf je thuis en voor volwassenen (18+) geldt nog steeds 1,5 mtr afstand houden.

Schoonmaak

Voorgaande drie jaar heeft de familie Vermeijden met veel vlijt de WC-schoonmaak op zich genomen, maar per januari stopten zij en zijn wij op zoek geweest naar een alternatief. Allereerst zochten wij onder de leden naar een vrijwilliger, maar hiervoor was geen animo.

Met Scaramouche erbij worden nu de WCs ook intensiever gebruikt. We hebben daarom het Sportbedrijf Arnhem benaderd en zij hebben ons een betaalde kracht voorgesteld. Het bestuur gaat binnenkort met haar kennismaken en hopelijk kan zij op korte termijn beginnen.

Tot zover, het bestuur.

Aanhanger

De bank in onze kantine is al oud en heeft in de jaren het nodige stof vergaard. Daarom kijken we uit naar een andere bank. Aangezien dat niet in een auto past, horen wij graag van onze leden of iemand de beschikking heeft over een aanhanger. Zodra er dan een geschikte bank gevonden is, kan deze tenminste worden opgehaald & de oude worden afgevoerd. Uiteraard gaat dit dan in overleg.
Dus heb je een aanhanger, geef dit svp dan door via secretariaat@abctaxus.nl.

Klein materiaal

Beste mensen,
De tijd van het normale schieten is weer een beetje aangebroken, wat inhoudt dat de groep voor het klein materiaal ook weer hun normale taak kan opnemen en voor hulp met kleine reparaties en of adviezen klaar staat.

Daarom wil willen we jullie ook even op de hoogte brengen van een nieuwe hulp in onze gelederen en wel Dhr Richard Straatman. Richard is compound schutter en zal jullie dus zeker op dit vlak ook goed kunnen helpen, verder zijn vanaf nu zowel Richard als Rijk aanspreekbaar voor het inkorten van aluminium of carbon schachten, dit kan ook zeker op afspraak gebeuren laat het gewoon even weten en we helpen als we kunnen!

Aanspreekbaar voor hulp als vaste Kern zijn dus nu:
Joep Lansdaal
Richard Straatman
Rijk van Campen

Met Schutters Groet
Rijk