Nieuws

Update: Informatie en richtlijnen voor de buitentrainingen

Beste leden,
 
Vanaf dinsdag 12 mei starten onze (vrije) trainingen weer.
 
Via deze mail willen we jullie informeren over de start op dinsdag en de regels op rij zetten waarbinnen onze vereniging de buitentrainingen zal gaan hervatten. Leidend hierbij zijn de door het NOC*NSF en de NHB opgestelde richtlijnen.
 
Dinsdagavond zullen de doelpakken teruggeplaatst moeten worden en zal een tijdelijke meet aangelegd worden. Als je komt wordt verwacht dat je hieraan meehelpt. Samen zijn we ABC Taxus.

Richtlijnen hervatten training

 • Het pand blijft gesloten, sanitair alleen te gebruiken als het écht nodig is.
 • Ook buiten geldt: houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Doelpakken worden geplaatst op 50-30-18 meter. We willen zoveel mogelijk leden op zoveel mogelijk afstanden faciliteren.
 • Geen 3D doelen.
 • Max. 2 schutters per blazoen per schietbeurt. Afstand houden bij pijlen halen (om de beurt), verwijder enkel je eigen pijlen.
 • Er wordt een tijdelijke meet geplaatst d.m.v. markeringen (paaltjes). Schutters gaan staan bij een markering.
 • De tijdelijke meet ligt verder op het veld dan de vaste meet. Dit om een groter gebied beschikbaar te maken als “wachtruimte”.
 • Bij drukte wordt er A/B geschoten.
 • Er mag geschoten vanaf 30 min na zonsopgang en tot 30 min voor zonsondergang, mits er voldoende licht is.
 • De kleine poort zal de ingang zijn, de grote poort zal als uitgang dienst doen. De stoep is gemarkeerd.
 • Geef elkaar de ruimte bij het opbouwen. Langs het gebouw is een markering gemaakt op 1,5 meter afstand van de opbouwplekken.
 • Ouders die brengen en halen: blijf svp niet wachten tijdens de training.
 • Kom om te trainen en niet enkel om bij te kletsen.
 • Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis.

Veiligheid
De tijdelijke meet en afwijkende plaatsing van de bokken maakt dat we hebben besloten één meet te hanteren i.p.v. de gebruikelijke zones.
Het ophalen van pijlen zal dan ook gezamenlijk gebeuren net zoals dat binnen gedaan wordt.
 
Corona-coördinator
Lex (trainer) en Freek (ondergetekende) treden op als “corona-coördinator” bij onze vereniging. Heb je vragen of opmerkingen over al het corona-gerelateerde spreek ons dan even aan.
Wees vriendelijk voor elkaar en help elkaar bij de naleving van alle richtlijnen. Indien je er samen niet uitkomt dan kun je altijd bij de Vertrouwenscontactpersoon of het bestuur terecht.

Scaramouche
Scaramouche huurt nog steeds bij ons. Schermen is vooral een binnensport maar ze zijn bezig te kijken naar het gebruik maken van ons veld voor een aangepaste schermtraining. Hou hier rekening mee als je besluit te komen trainen op maandag- of donderdagavond.
 
We zijn heel erg blij om ons veld weer open te stellen voor training. Laten we er met zijn allen een succes van maken en elkaar helpen prettig te trainen.

Met sportieve groet, namens het gehele bestuur,
 
Freek Verkade
Voorzitter