Nieuws

Corona update en enkele mededelingen

Hopelijk lees je dit in goede gezondheid.

Gisteren is besloten om de bestaande lockdown met drie weken te verlengen. Voor onze vereniging verandert er niets: ons pand blijft nog zolang gesloten.

Mits er iemand is die het hek openmaakt mag er buiten geschoten worden. Gezien de temperatuur is ons advies om dit niet lichtvaardig te doen.

Tenslotte nog enkele huishoudelijke mededelingen:

  • Club Collect heeft alle leden gemaild over de contributie. We krijgen berichten dat deze soms bij de Ongewenste Mail terechtkomt.
  • Rondom de kerstdagen is de verlichting in ons pand vervangen door LED lampen. Dit levert een mooie energiebesparing op. Aan iedereen die geholpen heeft: heel hartelijk dank!
  • Er is een bestuursfunctie vacant. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met ons secretariaat.
    Als je geen bestuursfunctie wil maar wel een of meerdere taken zou kunnen overnemen dan is dat ook heel erg welkom.

Heel veel sterkte en blijf gezond!

Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,

Freek Verkade
Voorzitter