Nieuws

Update: geen veranderingen door verzwaring maatregelen

Deze week is het kabinet met een aantal verscherpingen gekomen in de bestaande coronaregels. Gelukkig kunnen wij mededelen dat er voor onze vereniging niets veranderd.

Handboogschieten is een sport die individueel wordt beoefend, eventueel onder toezicht van een trainer of instructeur. Dit maakt ook dat onze bestaande trainingen (basiscursus, jeugdtraining, 3D-training) kunnen blijven doorgaan. De NHB heeft aangegeven dat de indoor-competitie door mag blijven gaan.

De regels zoals ze al golden blijven gewoon van kracht:

  • Bij (milde) klachten blijf je thuis.
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Was je handen regelmatig.
  • Kom enkel om te trainen of als vrijwilliger om te helpen. Geen toeschouwers of wachtenden.
  • De kantine/bar is gesloten.
  • Samen zijn wij de club: help elkaar de regels na te leven.

Tijdens de training blijven de bestaande regels ook van kracht:

  • Maximaal 12 personen in de schiethal: 6 personen aan de meet, 6 personen aan de wachtlijn.
  • Uit praktisch oogpunt kan er met 12 anderen gerouleerd worden, die dan kunnen wachten in de kantine. Zo kunnen er 24 schutters trainen in 2 groepen A/B.
  • Totaal maximaal aantal personen in de kantineruimte (incl. vide) is 28.

Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur
Freek Verkade | voorzitter ABC Taxus