Nieuws

Nieuwsbrief oktober 2020

Corona update

Er kan nog steeds gesport worden, maar er zijn wel beperkingen. Alle sportkantines, dus ook de bar in de handboogaccommodaties, moet worden gesloten. Dat betekent niet dat de gehele schiethal gesloten hoeft te worden; de sport mag immers doorgaan!

Sinds de zomer is het protocol onveranderd: binnenschieten mag, en gezien onze ruimte mogen er6 schutters aan meet, 6 schutters achter de wachtlijn (12 in de zaal) en kunnen er maximaal 12 in de kantine wachten. Hierdoor kan er dus A/B geschoten worden in twee groepen.

Sportwedstrijden & trainingen, zowel amateur als professioneel, vinden plaats zonder publiek. Ouders mogen hun kinderen wel naar een training of een wedstrijd brengen, maar mogen niet blijven kijken. Alleen coaches, begeleiders of benodigde vrijwilligers zijn naast actieve sporters welkom.

Na afloop van de sportbeoefening is het de bedoeling dat je ná de training/wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

  • Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Was vaak uw handen;
  • Hoest en nies in uw elleboog;
  • Ga weg als het druk is.

Wijziging vrije trainingstijden zaterdags

Vanwege de aanpassing van de jeugdtraining (zie hieronder) zal vanaf 17 oktober de starttijd van het vrij schieten op zaterdag naar 15:00 verplaatst worden. De eindtijd blijft om 17:00 uur. Mocht het vanwege de opkomst nodig zijn om de eindtijd te verschuiven dan zal het bestuur dat verder bekijken en hier een besluit over nemen.

Wijziging jeugdtraining qua tijden en indeling

Vanaf 17 oktober veranderen er een aantal zaken bij de jeugdtraining.

De groep zal worden opgesplitst in twee aparte groepen. De voornaamste reden voor deze splitsing is dat de grootte van de jeugdgroep en we als trainers graag de juiste aandacht willen kunnen blijven geven aan de jeugdschutters.

Daarnaast zorgt corona ervoor dat het, nu we meer binnen zullen gaan trainen, niet meer verantwoord is om met zo’n grote groep bij elkaar te zijn.

We gaan werken met 2 blokken van 1,5 uur. Het eerste blok is van 12:00 tot 13:30 uur en het 2e blok van 13:30 tot 15:00 uur.

Het blijft nog steeds noodzakelijk om jezelf aan te melden voor de training (via jeugdtraining@abctaxus.nl) en zonder aanmelding kan het zijn dat toegang geweigerd wordt. Helaas is dat nu even niet anders.

Denk er ook aan dat, nu we weer binnen trainen, je daarvoor aparte binnenschoenen nodig hebt. Zorg dat je deze vanaf nu altijd bij je hebt.

Jullie krijgen binnen een aantal dagen meer informatie over in welke groep je bent ingedeeld. Mocht het vanwege andere activiteiten handiger zijn om in het andere blok ingedeeld te worden, dan kan daar een verzoek voor ingediend worden en wordt dat door de trainers bekeken. Verdere informatie en details zullen ook verstrekt worden bij de mail die je krijgt over de groepsindeling.

Nieuwe 3D-instroom tijdelijk niet mogelijk

Het Corona protocol heeft, nu de veld en 3D vrijdagavond trainingen weer binnen plaatsvinden, voor extra uitdagingen gezorgd. Deze avonden zijn in de zomermaanden altijd door meer dan 25 man bezocht. Dat gaat niet binnen.

Er is voor de volgende oplossing gekozen zodat iedereen kan deelnemen die naar de training komt:

De vaste groep deelnemers aan deze training zijn gesplitst in 2 groepen van 20 deelnemers. Die groepen trainen nog maar 1x in de twee weken. Met uitval komen we dan hopelijk niet over de maximale 18 personen: 12 in de zaal en 6 in de kantine. Er wordt gewerkt met een “afmeld verplichting”.

Nieuwe aanmeldingen kunnen, zo lang er beperkingen zijn, helaas niet op de vrijdagavond aansluiten. Uiteraard kan er wel dinsdag en straks weer woensdagavond geoefend worden. We vragen daarvoor begrip.

Als de corona maatregelen weer afnemen of wanneer blijkt dat er minder schutters van de regeling gebruik maken dan we nu aannemen, zullen we dit weer via deze nieuwsbrief melden.

Ventilatie

Langzaam worden de dagen korter en zal het weer ook onstuimiger worden. Kortom, we zullen steeds vaker binnen in de hal gaan schieten. In verband met het Corona-virus is ventilatie daarbij van groot belang.

Zodra er in de hal geschoten wordt graag de ventilatie inschakelen en zoveel mogelijk alles gesloten houden zodat het ventilatiesysteem zijn werk goed kan doen. Om ook na de trainingen van Scaramouche de hal goed te ventileren, hebben wij ons ventilatiesysteem van een tijdsklok voorzien. Op verschillende momenten per etmaal wordt het ventilatiesysteem voor anderhalf uur ingeschakeld, waarbij een overdruk in de hal wordt gecreëerd en alle lucht via de achterzijde van de hal wordt weggeblazen. Zo kunnen wij een zo gezond mogelijk klimaat creëren om te kunnen blijven schieten.