Nieuws

Update: Coronamaatregelen van 21 april

Beste leden,

Dinsdagavond is het kabinet met enkele aanpassingen gekomen in de maatregelen aangaande de CONVID-19 uitbraak.

Het kabinet en ook de NHB stellen dat sporten, onder strikte voorwaarden, voor de leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en van 13-18 jaar mogelijk is. Als bestuur kiezen wij er echter voor om de huidige situatie voort te zetten.

Alle verenigingsactiviteiten, ook de jeugdtraining, blijven opgeschort. We vinden de handhaving van de gestelde regels, voor leden en ouders, nog een te grote vraag van onze trainers.

Medio mei volgt er weer een nieuwe update met hopelijk verdere versoepelingen van de regels. We zullen jullie dan weer informeren.

We begrijpen dat het jammer is om nog niet te kunnen trainen.
Dit geldt voor ons allemaal.

Nog een aanvullende opmerking: normaal gesproken houden we in het voorjaar een Algemene Ledenvergadering. In deze voorjaars ALV staan enkele financiële stukken ter goedkeuring. De omstandigheden zijn nu zo buitengewoon dat we deze ALV naar een later moment dit jaar zullen opschuiven.
Volgens de statuten moeten sommige zaken binnen 6 maanden de ALV passeren. Echter, de statuten voorzien niet in de huidige extreme situatie.

We rekenen op jullie begrip.

Met vriendelijke groeten, namens het gehele bestuur,

Freek Verkade
Voorzitter