Nieuws

Corona update: rectificatie Covid regels

Beste leden,

Gisteravond hebben jullie een mail gekregen met daarin informatie over de nieuwe maatregelen en wat dit betekent voor onze vereniging. Hierin staat dat ook vrijwilligers een Coronatoegangsbewijs (CTB) moeten kunnen laten zien. Dit is echter níet nodig voor vrijwilligers die “functioneel aanwezig” zijn. Dat wil zeggen: trainers die training geven, pand openen/sluiten bij sleuteldienst, bardienst, etc…

Meer informatie is te vinden op de website van NOC*NSF:

We zijn blij dat er voor onze vrijwilligers hierdoor ruimte ontstaat; zo
wordt de continuïteit van onze clubactiviteiten geborgd.

Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,

Freek Verkade
Voorzitter