Nieuws

Nieuwsbrief Juli & Augustus 2021

Van de voorzitter

In mijn dagelijks leven zijn de updates en besmettingscijfers al bijna net zo normaal als het lezen van het weerbericht. Zoals we hebben gemerkt kan het ook bij beide alle kanten op gaan. Hopelijk lezen jullie dit in goede gezondheid, zelf schrijf ik dit gezond en wel gelukkig.

Laatst hoorde ik in onze kantine “waar is die rode vlag toch voor?”.. en bedacht dat veel leden dit wellicht niet zullen weten. Laat ik mijn stukje dan maar gebruiken als “digitale bar”: de rode vlag dient gehesen te zijn als waarschuwing dat er geschoten wordt op ons terrein. Vanwege de vrije inloop voor leden is de vlag dan ook altijd gehesen.

Domme vragen bestaan niet en stel je vragen op de club. Iedereen sport op zijn eigen wijze en eigen niveau en ervaren schutters zijn er om onervaren schutters op weg te helpen!

Tot bij Taxus, hartelijke groet,
Freek

Gebruik faciliteiten tijdens trainingen

Het bestuur kreeg vragen over vrij trainen als er een training gegeven wordt. We hebben dit besproken en zijn tot de volgende conclusie gekomen.

Als er een training gegeven wordt, momenteel zijn dit de basiscursus, jeugdtraining en vrijdagavondtraining, dan heeft deze groep voorrang op de clubfaciliteiten. Dat wil zeggen dat als andere leden vrij willen trainen zij zich zullen moeten schikken naar wat er beschikbaar is. Je zal dus lang niet altijd kunnen trainen zoals dit mogelijk is tijdens de vrije training.

We bieden maar liefst vier vrije trainingen aan per week. Indien je een veldsleutel hebt dan heb je zelfs nog meer mogelijkheden om buiten een training om te plannen.

We roepen iedereen op om samen naar oplossingen te zoeken en het gesprek te voeren, maar wel vanuit ruimte en respect voor elkaar.
We rekenen op een ieders begrip en samenwerking in deze.

Taxus needs you!

Ben je ook altijd zo blij dat we een opgeruimd en schoon pand hebben? Dat de koelkasten gevuld zijn? Dat het materiaal op orde is? Dat er activiteiten georganiseerd worden? Of dat je zorgeloos kan meedoen aan een wedstrijd?

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers! Alle hulp is welkom, zowel incidentele hulp als meer structurele hulp. Meld je bij een van de vrijwilligers, bijvoorbeeld een trainer, of direct bij het bestuur.

Openingstijden

Als vereniging zijn we zeer royaal geopend en probeer ook gespreid te komen trainen. Momenteel zien we nog steeds een (te) grote piek tijdens de vrijdagavondtraining. Oefen de ontvangen instructie juist tijdens één van de andere vrije trainingen. Neem je kennis én gezelligheid mee naar andere avonden. Samen zijn we ABC Taxus!

Indoorcompetities

Enige tijd geleden heb je een mail gehad van de NHB over hun nieuwe persoonlijke omgeving op mijn.handboogsport.nl. Hier kan je een account aanmaken met je bondsnummer en het e-mailadres waarmee je bij de bond bekend bent. Doe dat vooral! Via deze omgeving kan je je opgeven voor de komende indoorcompetities 18m en 25m 1 pijl. Doe dat vóór 15 augustus!

Over de vorm van de competitie is nog niets officieel bekend. Het kan zo zijn dat we het op dezelfde manier gaan doen als vorig seizoen. Dit is afhankelijk van wat er besloten wordt door de regering over het al of niet versoepelen van Corona-maatregelen en hoe de bond daarmee omgaat. Hierover krijg je nog nadere informatie.