Nieuws

Uitnodiging ALV – 11 april 2021

Beste Leden,

De vorige ALV hebben, vanwege COVID en het ontbreken van stukken waarover gestemd moest worden, per e-mail afgehandeld. Op zondag 11 april a.s. om 11:30 uur zullen we weer een Algemene Leden Vergadering houden, deze keer middels een videoverbinding.
De jaarrekening, de décharge hiervoor en een bestuurswissel zijn de voornaamste agendapunten.
 
Wat gaan we doen?
Voor deze ALV hebben we de gegevens voor de videoverbinding bijgesloten, samen met een korte instructie. Je hoeft zelf geen beschikking te hebben over een webcam.

We verzoeken jullie om eventuele vragen zoveel mogelijk vooraf aan te leveren. Tijdens de ALV zal er mogelijkheid zijn om via een chat vragen te stellen. Echter, we zullen geen rondvraag doen. We rekenen op jullie begrip en medewerking voor deze praktische aanpak.
 
Stemmen mag, zoals altijd, ook bij volmacht. Je volmacht mag worden verstuurd per email aan het secretariaat: secretariaat@abctaxus.nl
 
Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,
 
Freek Verkade
Voorzitter ABC Taxus