Changelog website

Aanpassingen van 30 & 2 nov

 • Changelog heeft nu geen wachtwoord meer, het ongemak hiervan is groot en de gevoelige informatie die hier te vinden is klein. Daarnaast wordt er vanuit de website niet naar deze pagina gelinkt.
 • Nieuwsbericht “Corona update: openingstijden en avondklok” geplaatst in nieuws.
 • Openingstijden aangepast op de homepage en de contactpagina.
 • Pagina Corona Maatregelen geupdate met informatie over de nieuwe aanpassingen.
 • Coronamelding op de homepage aangepast met informatie over de nieuwe aanpassingen.
 • Downloadspagina gecreëerd en begonnen met het toevoegen van de documenten uit de oude website.
 • Alle bestanden van de oude downloads-pagina overgezet naar de nieuwe pagina.
 • Vrijdagmiddag toegevoegd aan de openingstijden.

Aanpassingen van 26 nov

 • Fix voor de bovenmarge van kopteksten die bovenaan kolommen zorgden voor te veel ruimte. Dit is te verhelpen door in de editor bij het blok in het desbetrefende kolom onder Geavanceerd > Extra CSS-class(es) “heading-fix” in te vullen.
 • Op dezelfde manier is nu ook meer vrijheid in het gebruik van scheidingslijnen. Dit is nog omslachting en niet compleet, maar de volgende attributen zijn nu mogelijk:
  • geen toevoeging > 40px boven en onder
  • line-no-top > 40px onder, niks boven
  • small-line > 24px boven en onder
  • small-line-no-top > 24px onder, niks boven
 • De verouderde coronamaatregelen-pagina gewijzigd en vervangen met de informatie uit de mailing
  • Link Coronamelding op de homepage gewijzigd van de mailing naar nu de vernieuwde coronamaatregelen-pagina.
 • Changelog is nu afgeschermd met een wachtwoord evenals het gehele Dev domein.
 • Gelrepas aan het hoofdmenu toegevoegd onder Kom schieten, en op die pagina de link onderaan de tekst veranderd in een knop.

Aanpassingen van 25 nov

Website is live!

 • Basiscursus bloken geupdate naar de huidige bezetting.
 • Link naar inschrijfformulier op de twee lid worden stukken gewijzigd naar het email van het secretariaat.
 • Tekst bij lid worden stukken aangepast voor deze verandering.

Aanpassingen van 13 & 14 okt

 • Zwarte tekstkleur sitewide vervangen met een gebroken-zwart, iets lichter dan zwart en met een blauwe hint/tint.
 • Wijzigingen van Ralph toegepast op de basiscursus-pagina.
 • Basiscursus-pagina beter opgemaakt > tekst in kolommen geplaast voor een mooiere uitstraling.
 • Schieten met een beperking” pagina aangemaakt en inhoud van oude website erin gezet. De pagina is te vinden onder het hoofdmenu “Kom schieten”.
  • Logo “Uniek Sporten” wordt nu veel te groot weergeven, als ik een nieuwe licensie van Adobe heb dan pas ik het logo nog even aan.
 • Leegruimte boven de tekstkoppen verhoogt van 1.5 naar 2rem voor een rustigere uitstraling. (Wellicht dat er nog meer ruimte gewenst is).
 • De verticale leegruimte tussen de kolommen op de content-pagina’s vergroot van 2rem naar 3rem ook dit voor een rustigere uitstraling.
 • Bovenruimte op de content-pagina’s aangepast van padding naar marge zodat tekstkoppen bovenaan de pagina niet méér leegruimte creëren dan pagina’s die niet beginnnen met een tekstkop. De ruimte ook vergroot van 2rem naar 2.5rem.
 • Navigatieknop op de nieuwspagina gefixed.
 • Ruimte tussen de spelregels op de coronapagina gefixed, deze hadden vulelementen die door de nieuwe styling van de horizontale lijn overbodig zijn geworden en de tussenruimte daardoor te groot maakte.
 • Border rondom de content-pagina knoppen transparant gemaakt en daarmee een begin gemaakt aan de mogelijkheid voor verschillende kleuren knoppen.
  • Ik moet nog naar een oplossing zoeken voordat het echt mogelijk is om de kleur te veranderen. De blauwe kleur die in de styling aan de knop wordt toegeëigend overruled de kleur die in de editor wordt gegeven. Ik kan in de code aangeven dat de kleur bovenaan de rankorde komt, maar dan overruled het ook de muisaanwijzer kleur.

Toevoegingen aan bestaande inhoud:

 • Link naar de “Kosten lidmaatschap” pagina geplaatst onder het kopje “Lid worden (na basiscursus)” op de pagina’s “Basiscursus” en “Lid worden”.
 • Link naar de basiscursus-pagina geplaatst in de tekst op de “Lid worden”-pagina, in deze pagina ook een mail-link toegevoegd aan “secretariaat” in de zin: “Mail hiervoor het secretariaat”.
 • Ook de bovenste tekst in kolommen geplaatst op de “Lid worden” pagina.
 • Op de contactpagina onder contact de zin en link “Kijk ook op de Bestuur & commissies pagina voor contactmogelijkheden.” toegevoegd.
 • Gelrepas afbeelding op de “Kosten lidmaatschap” pagina is nu voorzien van een link naar onze Gelrepas-pagina.
 • De tekst van “Onze geschiedenis” samen gevoegd bij “Over ABC Taxus” en de geschiedenis pagina uit het hoofdmenu gehaald.
 • Op de “Over ABC Taxus” pagina de titels “Waarom ABC Taxus” veranderd naar “Waarom Taxus” en “Het begin van ABC Taxus” naar “Het begin”.

Aanpassingen van 12 okt

 • Nieuwsbrief oktober 2021 toegevoegd aan Nieuwspagina.
 • Herinnering Indoorcompetitie toegevoegd aan Nieuwspagina.

Aanpassingen van 28 juli

 • Nieuwsbrief Juli & Augustus 2021 toegevoegd aan Nieuwspagina.

Aanpassingen van 2 en 3 juni

 • Styling ontbrak voor geordende lijsten, deze is nu toegepast zoals bij ongeordende lijsten;
 • 4 pixels ruimte tussen iedere list-item van geordende en ongeordende lijsten, dit voor betere leesbaarheid;
 • De huidige pagina wordt in het hoofdmenu aangegeven met een rode kleur, maar als de pagina in een submenu zit viel deze indicatie weg. Om de parent van het submenu ook rood te maken heb ik nooit een mooie oplossing gevonden. Door alleen het neerwaartse pijltje rood te maken is er nu toch weer een indicatie.
  • Pijltje wordt nu ook rood als de muis eroverheen gaat of de muis zich in het submenu bevindt;
 • Hoofdmenu-items met een submenu belemmeren niet meer het scrollen op mobiele apparaten;
 • Submenu’s op mobiele apparaten zijn nu standaard ingeklapt en worden zichtbaar als er gedrukt wordt op de parent.
 • Linker- en onderste ruimte van de fotogalerij op Clinics pagina verwijderd en twee scheidingslijnen geplaatst.
 • Nieuwe pagina’s aangemaakt: Clubkleding, Onze trainingen en Over boogschieten;
  • header afbeeldingen komen nog;
 • Inhoud van Clubkleding en Onze trainingen pagina’s van de huidige site toegevoegd aan de nieuwe pagina’s;
 • Op de huidige site is er bij de kosten een pop-up venster met extra info over de Gelrepas, een nieuwe Gelrepas pagina aangemaakt met deze info waar naartoe gelinkt wordt vanuit de kosten pagina;
 • Op de kosten pagina het oude Gelrepas logo vervangen met een afbeelding van de nieuwe pas;
 • 7 oudere nieuwsberichten toegevoegd, uit de periode van februari t/m mei 2020 (als het goed is zijn dit nu alle berichten van 2020 en 2021, met bewuste uitzondering van de coronamelding in de jeugdtraining);
  • Voor ieder van deze nieuwsberichten een thumbnail gemaakt;
 • Inspringen van de ongeordende lijst “Laatste berichten” in de nieuwsberichten aangepast zodat tweede regels (enz.) niet uitlijnen met het bollentje maar met de tekst van de eerste regel (zoals in deze lijst);

Aanpassingen van 25 mei

 • Bepaalde HTML elementen nog stijlen voor de pagina’s (heading 3, 4 en 5 bijvoorbeeld);
 • Aanpassingen gedaan aan de spacing van tekst voor de content pagina’s en nieuwsberichten;

Aanpassingen van 24 mei

 • Website logo vervangen naar het huidige logo;
 • Breakpoint voor venstergrote kwam te laat voor de switch hoofdmenu naar knop (Menu is te lang), dit is opgelost door van logo-variant te switchen voor meer ruimte;

Aanpassingen van 19 mei

 • Coronamelding op de homepage geupdate met de nieuwe versoepeling;
 • Pagina “Corona maatregelen” geupdate met de nieuwe versoepeling en de spelregels gewijzigd;
 • Alt tekst toegevoegd voor de meeste afbeelingen (op alle headers na);

Aanpassingen van 17 en 18 mei

 • Maximale breedte verlaagd van 1280px naar 1024px voor betere leesbaarheid tekst (Wix.com gebuikt 900px, maar dan worden andere elementen zoals footer en nieuws te klein);
 • Nieuwspagina max artikelen verhoogd van 9 naar 12 per pagina;
 • Tekstkolommen op alle pagina’s verwijderd dankzij nieuwe breedte;
 • Submenu’s aangepast waarbij de tekst in het hoofdmenu niet meer linkt naar een eigen pagina:
  • “Voor leden” pagina verwijderd, deze is nu niet meer nodig;
 • Lid worden pagina opgedeeld in losse pagina’s;
  • “Lid worden” pagina hergebruikt;
   • Inhoud van basiscursus en kosten verwijderd;
  • Nieuwe pagina “Basiscursus”;
   • Inhoud voor basiscursus geplaatst;
  • Nieuwe pagina “Kosten lidmaatschap”:
   • Inhoud voor kosten geplaatst;
   • Tekst aangepast voor beter overzicht kosten;
   • Duidelijk gemaakt dat kosten exclusief inclusief NHB zijn en dat deze kosten er bijkomen;
   • Link naar basiscursus pagina;
 • Hoofdmenu “Lid worden” veranderd in “Kom Schieten” (weet momenteel geen betere titel) zodat “Lid worden” er niet dubbel in staat en basiscursus beter in het rijtje past;
 • Afbeeldingen toegevoegd op de clinic pagina zoals op de huidige website;
 • “Privacyverklaring” pagina gemaakt met inhoud;
  • Link naar privacyverklaring rechtsonder in de secondary footer geplaatst;
 • Contactpagina voorzien van inhoud;
  • Vermelding van mogelijke afwijkende tijden onder openingstijden, is info over opening schietveld nodig?;
  • Vermelding van Privacyverklaring en link naar deze pagina;
 • Onderste footer tekst voor copyright en verwijzing Niek kleiner gemaakt van 16px naar 14px;
 • Zoekbalk toegevoegd in de footer;
 • Pagina zoekresultaten gemaakt en vormgegeven;
 • Hoofdmenu tekst van semibold naar medium (van 600 font-weight naar 500);
 • “Over Ons” opgedeeld in nieuwe pagina’s:
  • Nieuwe pagina “Over ABC Taxus”;
  • Nieuwe pagina “Onze geschiedenis”;
  • Nieuwe pagina “Bestuur & commissies”;
   • Informatie bestuur toegevoegd;
   • Naam Nita vervangen met Ralph Lenoire;
   • Kantine verplaatst naar Martijn;
   • Commissies tekst toegevoegd van huidige site;
  • Nieuwe pagina “Vrijwilligers”;
   • Intro stuk van huidige website gebruikt en herschreven zonder het gif van Cas (Er moet goed gekeken worden naar de rest van de inhoud van de huidige website);
 • Nieuwe header afbeeldingen voor pagina’s:
  • Privacyverklaring;
  • Kosten lidmaatschap (header gebruikt van verwijderde pagina “Voor leden”);
  • Basiscursus;
  • Onze geschiedenis;
  • Bestuur & commissies;
  • Vrijwilligers;

 • 404 error pagina opgemaakt (zie hier);
 • Secondary footer flex-direction omdraaien zodat privacyverklaring bovenin de footer komt te staan op kleine formaten;