Nieuws

Vervolgbericht ALV: antwoord op vragen over begroting 2021

Vorige week hebben wij de begroting met jullie gedeeld en je de gelegenheid gegeven hierop te reageren. De volgende vragen kwamen binnen, met daaronder het antwoord op die betreffende vraag.

Waaruit bestaat de post “vrijwilligerskosten” en hoeveel is er per post begroot voor 2021?

De post “vrijwilligers” is een samenvoeging van €900 voor het vrijwilligers uitje, €550 voor de training/opleiding vrijwilligers (nieuwe post voor cursussen zoals HBT2 of scheidsrechter cursus), en €250 voor clubkleding trainers.


Investering koffieapparaat niet in de begroting voor 2021 vermeld?

Kantineapparatuur komt uit de voorziening “Inrichting kantine” waar we jaarlijks geld voor opzij zetten. Er is nog niet besloten of er een ander koffieapparaat komt.


Wij hopen jullie zo voldoende op de hoogte te hebben gehouden.

Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,

Nita Dekker
Secretaris ABC Taxus