Nieuws

Uitnodiging: ALV op zondag 6 september 2020

Wij nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging. Deze zal worden gehouden op zondag 6 september om 14:00 uur op ons sportcomplex.

Bijgaand tref je de agenda en de nodige stukken.

Wij zijn blij dat wij deze ALV kunnen gaan houden. Echter, wij willen je vragen je vooraf maar uiterlijk 4 september aan te melden bij het secretariaat via […]. Gezien de huidige COVID19 regels zijn wij verplicht enkel vooraf aangemelde leden toe te laten tot de ALV. Wij rekenen op jullie begrip in deze.

Zijn er meerdere leden in een huishouden? Overweeg dan niet allemaal te komen, zodat het niet onnodig druk wordt. Je kan een ander lid machtigen voor jou te stemmen via een volmacht. Dit kan je in hetzelfde Google Forms aangeven. Men is stemgerechtigd vanaf 16 jaar.

Tot de 6e, met hartelijke groet namens het gehele bestuur,

Freek Verkade
Voorzitter