bestuur & commissies

bestuur

Freek Verkade

​Voorzitter, verantwoordelijk voor

 • contact tussen Taxus en de gemeente

 • bestuursvergaderingen leiden

 • eigenlijk alles

voorzitter@abctaxus.nl

Nita Dekker

secretaris, verantwoordelijk voor:

 • de notulen

 • contact intern en extern

 • planning basiscursus, wachtlijst cursisten en schietbeoordelingen

 • ledenadministratie

 • Kantine

secretariaat@abctaxus.nl

Nick van Bakel

penningmeester, verantwoordelijk voor:

 • begroting, jaarrekening, boekhouding

 • het doen van betalingen

 • contributie innen

 • facturen schrijven

penningmeester@abctaxus.nl

Please reload

Eugene Derksen

algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor:

 • verduurzaming pand

 • nieuwe inkomstenbronnen

Martijn de Vries

algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor:

 • kwartaal- en XXL schoonmaak

 • assistent en ondersteuning Demo’s

 • coördinator 3D-Wedstrijden

 • assistent en ondersteuning 3D-trainingen

Please reload

commissies

activiteitencommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor vier evenementen per jaar op de vereniging: de nieuwjaarsverschieting, Paasverschieting, zomerbarbecue en Halloweenverschieting. Aanpreekpunt staat hieronder is Debby Schouten de Jel en hiernaast Jeanette Antwerpen (beiden te bereiken via activiteiten@abctaxus.nl).

kantinecommissie

De bevoorrading, het kasbeheer, instructie geven aan leden om bar te kunnen draaien en zelf bar draaien. De kantinecommissie doet al deze zaken en zorgt er voor dat jij goed gevoed het pand verlaat. Wij vragen aan al onze leden om mee te helpen bij het bemensen van de bar. Dit is voor ons het begin van een actief lidmaatschap. Voor vragen en opmerkingen kun je secretariaat@abctaxus.nl mailen.

kascommissie

De kascommissie controleert de boekhouding van ABC Taxus. 

materiaalcommissie

De materiaalcommissie is er om het onderhoud van al het materiaal te organiseren. Hiervoor is Frank het algemene aanspreekpunt. Hem kun je bereiken op materiaal@abctaxus.nl. Voor klein materieel zoals nokken en bogen kun je Rijk van Campen aanspreken. Zie voor verdere namen het smoelenboek naast de bestuurskamer.

Cliniccommissie

Voor mensen die geen lid zijn en kennis willen maken met de boogschietsport organiseren we tegen betaling clinics. Hiervoor zetten we onze leden in. Peter is hiervoor op dit moment het aanspreekpunt en coördineert de uitvoering. hij doet dit niet alleen. Andere leden stellen zich beschikbaar. Als je hier interesse in hebt, stuur Peter dan een mail via clinic@abctaxus.nl of spreek hem aan op de club.