Mededelingen Januari 2018


Clubcollect

In de Algemene ledenvergadering van 31 oktober is aangekondigd dat we in zee gaan met Clubcollect om in 2018 de contributie voor ons te innen. Dit om de penningmeester te ontlasten en foute