Mededelingen Januari 2018


Clubcollect

In de Algemene ledenvergadering van 31 oktober is aangekondigd dat we in zee gaan met Clubcollect om in 2018 de contributie voor ons te innen. Dit om de penningmeester te ontlasten en fouten te voorkomen.

Let bij deze overstap op het volgende:

  • Als je een automatische overschrijving ingesteld hebt, zet deze stop. In januari kun je een brief verwachten zoals in de bijlage is meegezonden.

  • Let op fouten in het bedrag. Heb je recht op korting en het is niet goed berekent stuur dan een mailtje.

  • Het wordt mogelijk om herinneringen te ontvangen via SMS van Clubcollect. Omdat niet iedereen dit zal willen hebben we er voor gekozen om geen telefoonnummers aan Clubcollect door te geven, dit betekent dat, mocht je dit willen, je hiervoor zelf je telefoonnummer aan Clubcollect moet geven via de binnenkort toegestuurde link.

  • De administratiekosten worden vanaf dit komende jaar per factuur berekent, kies je er daarom voor om in één keer te betalen dan kost het minder dan gespreid.

  • Met Clubcollect komt de mogelijkheid van een automatische incasso.

Wat is Clubcollect?

ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over.

Nieuwe manier van betalen

Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. In de mail die je binnenkort zult ontvangen staat een link waarmee je naar je persoonlijke betaalpagina kunt gaan. In deze beveiligde omgeving kun je aangeven op welke manier je wenst te betalen. Je kunt kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL.

Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

Privacy

Omdat ClubCollect betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele

persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). (Zie privacyverklaring hier)

Meer informatie

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij naar de brochure, voorwaarden en privacyverklaring van Clubcollect op de ABC Taxus website hier en naar de website van Clubcollect zelf: www.clubcollect.com/nl/members.

Mocht je nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd terecht bij de penningmeester (penningmeester@abctaxus.nl). Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

Inschrijfformulier Rode Draad

In de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober is een inschrijflijst gepresenteerd waarop leden zich enthousiast hebben ingeschreven. Hiervoor dank. Het werd echter al snel duidelijk dat de manier waarop de inschrijflijst was bedoeld niet duidelijk was. We zullen daarom in gesprek gaan met degenen waarvan het niet duidelijk is waarvoor zij zich in wilden schrijven om iedereen op de plek te krijgen waar ze wilden zijn.

Inschrijven kantinerooster

In de Algemene ledenvergadering op 31 oktober hebben we besloten dat het nodig was om een inschrijflijst op te stellen voor bardiensten en het openen en sluiten. Het bleek echter lastig om inschrijflijsten op te stellen en zichtbaar te maken voor alle leden. We hebben er daarom voor gekozen alle leden meteen in te delen en deze op te hangen in de hal en achter de bar. Dit betekent niet dat leden niet kunnen ruilen. Voor de dag dat je ingeschreven staat ben jij er voor verantwoordelijk dat er iemand achter de bar staat, niet dat jij daar staat.

We begrijpen dat de eerste tijd dit mogelijk rommelig zal verlopen. We vragen daarom alle leden om elkaar op hun bardienst te wijzen. Als je echt niet kan ruilen, stuur dan een mail naar "kantine@abctaxus.nl". Ouders van jeugdleden mogen de taak van hun zoon of dochter overnemen of erbij helpen.

Openen- en sluitenrooster

De Sleutelhouders

Voor sleutelhouders specifiek is er door Egbert en Lex geïnventariseerd wie wanneer beschikbaar is. Hij heeft hierover een mail gestuurd naar alle sleutelhouders. Daarnaast is duidelijk geworden dat er meer sleutelhouders nodig zijn. Er zijn hiervoor extra sleutels bijgemaakt.

Het rooster voor het openen- en sluiten is, evenals het kantinerooster, te vinden in de hal en achter de bar. Mochten sleutelhouders niet op de geplande datum kunnen, dan wordt dit onderling opgelost.

Basiscursus aanpassing Om het aspirant leden makkelijker te maken om aansluiting te vinden tot de vereniging gaat de basiscursus veranderen. De basiscursus wordt nu zes lessen op de zaterdag op de gebruikelijke tijd gevolgd door twee lessen op een doordeweekse avond voor wie door wilt bij ABC Taxus. Dit betekent dat een klein deel van de binnenbaan (we schatten drie doelen breed) bezet zal zijn door aspirant leden. We hopen dat de potentiele nieuwe leden warm welkom geheten worden.

Update vacatures Het komende jaar gaat Remco Meeder de wedstrijdcoördinatie van Shauni Achterstraat overnemen, Shauni blijft voorlopig wel gewoon bestuurslid en de coördinator van de basiscursus.

Clarinda Meeder neemt de coördinatie van de activiteitencommissie voorlopig over van Annahita Golnari nu zij meer aandacht moet geven aan haar net geboren kind. Als je Clarinda mee wilt helpen, de activiteitencommissie is op zoek naar nieuwe leden om te helpen. Stuur hiervoor een mail naar activiteiten@abctaxus.nl.

Esther Vermeijden heeft samen met haar gezin het vervelende klusje van het schoonmaken van de Wc’s in de oneven maanden op zich genomen. En wel zonder tegenprestatie. We bedanken als het bestuur Esther, Henk en Hendrik voor hun inzet. Heel erg bedankt.

Schoonmaak

Op zaterdag 13 januari heeft de tweemaandelijkse schoonmaak weer plaatsgevonden. Iedereen die zich heeft ingezet om te helpen schoonmaken, hartstikke bedankt!

De volgende schoonmaak zal plaatsvinden op zaterdag 10 maart. Er zal voor die tijd nog een aankondiging komen op de website en op Facebook.

Kalender Taxus/EJBA in het kort

Wil je meer weten?

aanbevolen berichten
recente berichten
archief

ons adres

Sportpark Bakenhof, 

Huissensestraat 287 
6833 JK Arnhem (ZUID)

telefoon

026 321 61 15