Mededelingen December 2017


Nieuwjaarsverschieting

Zaterdag 6 januari zal de nieuwjaarverschieting gehouden worden. Dit jaar organiseren we een 18 meter FITA-verschieting. Zoals voorgaande jaren zal er een stamppot gekookt worden voor wie zich aanmeld. Aanmelding kost 5 euro. We gaan van start om 14.00 uur en gaan door tot 20.00 uur.

We hopen iedereen weer te zien voor een goed begin van het nieuwe jaar.

Samenvatting Algemene ledenvergadering 31-10-2017

In de afgelopen ALV hebben we een aantal belangrijke zaken besproken. De notulen staan hier.

De gemeente

Ten eerste de stand van zaken met de gemeente. Er is nog geen nieuwe overeenkomst ten aanzien van de accommodatie waarin we zitten. De EJBA is niet in staat verder dan 1 januari 2019 de kosten van het pand te betalen. Voor onszelf wordt het lastig indien er een prijsstijging is. Het komende jaar gaan we hier verder over onderhandelen. Het probleem daarbij is dat het daarmee mogelijk wordt dat we het pand verliezen aan het einde van 2018, de gemeente verzekerd ons dat dit niet hun bedoeling is.

We zijn daarom op zoek naar een oplossing. Onderdeel hiervan is dat we een taxatie willen van het pand om de OZB te verlagen, dat we gaan informeren naar mogelijke partners naast en in plaats van de EJBA (mocht dit noodzaak worden) en dat de contributie waarschijnlijk omhoog gaat. We zijn helaas in onzekere tijden gekomen en we moeten zo goed mogelijk met de risico’s die dat met zich meebrengt omgaan.

Rode draad plan

Tijdens de ALV is een plan gepresenteerd om de lasten van het draaiende te houden van Taxus beter te verdelen. We willen nieuwe leden beter bij de vereniging betrekken, duidelijkheid scheppen over verantwoordelijkheden en het normaler maken om een compliment te geven voor de inspanningen van onze leden. Voor meer informatie zie het plan, verkrijgbaar achter de bar of hier. Er is een e-mail met toelichting verstuurd. Daarnaast worden er een aantal inschrijfformulieren opgehangen.

 1. Het algemene organogram formulier waarin je jezelf verantwoordelijk kunt maken voor een portefeuille en de daarbij behorende taken binnen één van de trainingen of recreatieve schutters.

 2. Een inschrijflijst voor de kantine. Hierop kun je jezelf inschrijven. Doe je dit niet voor komend jaar, dan wordt je ingeschreven door het bestuur. (Helmy van het bestuur is het aanspreekpunt hiervoor)

 3. Een inschrijflijst voor de sleutelhouders om het openen en sluiten van het gebouw te regelen. (Frank van het bestuur is hiervoor het aanspreekpunt)

De planning van uitvoering. Als eerste is er een kadervergadering gepland voor degenen die op dit moment verantwoordelijkheid dragen binnen Taxus, alle trainers, maar ook diegenen die commissies leiden of taken coördineren. Het doel hiervan is om problemen te inventariseren, een visie op te zetten, doelen te formuleren en een algemeen plan van aanpak op te zetten waar iedereen achter kan staan. Hierna worden er een aantal overleggen georganiseerd per portefeuille om per taak doelen te stellen die aan de visie bijdragen.

Vertrek bestuursleden

Met ingang van deze ALV is Anne Both gestopt met haar functie van penningmeester. We zullen haar zeker missen. Cas Zeldenrust zal deze functie overnemen. Met ingang van de voorjaarsALV zal ook Robin van Breukelen zijn functie als secretaris neerleggen. We houden daarmee vier bestuursleden over. Het is daarom heel belangrijk dat we zo snel mogelijk leden vinden die deze gaten vullen.

Clubshirts

Er is een proefdruk van de clubshirts gedrukt. Dit betekent dat we binnenkort een passessie organiseren. Als je denkt wat duurt dit lang, dat klopt. Op het moment heeft het bestuur nog al wat taken op zich genomen met het reorganiseren van het vrijwilligerswerk, onderhandelen met de gemeente, de boel in het algemeen draaiende houden, enzovoorts. We vragen daarom om begrip. Er is gestaag vooruitgang.

Er hangt een inschrijflijst voor wie geïnteresseerd is in een nieuw shirt. Het plan is om één of meerdere passessie te organiseren waarna de eerste partij in bulk (met korting) gekocht kan worden. Daarna is het zolang de lijn bestaat op voorraad, maar ietsje duurder. Zie voor collectie de website onder downloads & links.

Vacatures

Er zijn nogal wat vacatures binnen ABC Taxus (helaas niet betaald). We hebben trainers, bestuursleden, kantinebezetting, WC schoonmaker, sleutelhouders, portefeuillehouders en commissieleden nodig. Een overzicht van de organisatie waarop je je kan inschrijven hing in de gang, maar was wat onduidelijk. Er komt binnenkort een getypte versie van dit overzicht te hangen. Daarnaast komen er voor het einde van het jaar een inschrijflijst voor sleutelhouders en kantinebezetting.

Aanmelden commissies Je kunt je aanmelden voor de activiteitencommissie bij Annahita Golnari, ook via activiteiten@abctaxus.nl als je mee wilt helpen met het organiseren van de evenementen zoals de aankomende Nieuwjaarsverschieting. Dit behelst bijvoorbeeld: posters maken, koken, aankleding maken enzovoorts.

Je kunt je aanmelden voor de wedstrijdencommissie bij Shauni Achterstraat, ook via wedstrijden@abctaxus.nl als je mee wilt helpen met het organiseren van de wedstrijden. Dit behelst bijvoorbeeld: posters maken, scores bijhouden, de kantine bemannen, enzovoorts.

Je kunt je aanmelden voor de klein en groot materiaal commissies bij Rijk van Campen en Frank Tiemens, ook via materiaal@abctaxus.nl. Klein materiaal betekent het maken en inkopen van pezen, nokken, pijlen, enzovoorts en hier over informeren. Groot materiaal betekent het repareren van de achterwand, de schietbokken, enzovoorts.

Kantine

Er komt een inschrijflijst voor kantinebezetting. Je kunt je ook alvast opgeven door Helmy aan te spreken, dit kan ook via kantine@abctaxus.nl. Het is mogelijk en wenselijk om de kantine met z’n tweeën te doen. Zo kan je ook nog eens schieten op zo’n avond. Spreek hiervoor je medeleden aan, zodat we dit goed regelen.

WC schoonmaak oneven maanden

Nieuw is de functie voor WC schoonmaker, een klusje dat niemand wil doen, maar waar we met de EJBA hebben afgesproken dat het elke week gedaan moet worden. We hebben daarom als bestuur besloten dat degene die zich hiervoor aanmeld vrijstelling krijgt van het betalen van contributie. Wil je je aanmelden, stuur dan een mailtje naar penningmeester@abctaxus.nl.

Organiseren recreatieve schutters

We willen meer handvatten geven aan leden die alleen recreatief schieten. Ook leden die niet met een training meedoen moeten weten wanneer wedstrijden gehouden worden en hoe de inschrijving werkt bijvoorbeeld. We hebben daarom expres ook een portefeuillestructuur opgezet voor recreatieve schutters. Nu moet deze ingevuld worden. Wil je hieraan meewerken? Stuur dan een mailtje naar pr@abctaxus.nl.

Vrijwilligerscoördinator

Helaas heeft Laura besloten zich af te melden als lid met ingang van het komende jaar. Daarmee staat de positie open. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van al het vrijwilligerswerk en de

onderdelen te ondersteunen waar nodig. Wil je je op deze manier inzetten? Stuur dan een mailtje naar onze secretaris: secretariaat@abctaxus.nl.

Trainers

Zoals ook op de ABC Taxus agenda te zien is, worden er bij ABC Taxus trainingen gegeven op de vrijdag en zaterdag voor aspirant leden, jeugdschutters, targetschutters en 3D- en veldschutters. We zien graag meer leden trainer worden en deelnemen aan de trainingen. Het is onze bedoeling dat je van aspirant lid in de basiscursus tot gevorderd lid die wedstrijden schiet op hoog niveau een plek hebt bij ABC Taxus.

· Wil je trainer worden? Wil je de NHB cursus hiervoor gaan volgen? Meld je dan aan bij onze secretaris Robin (secretariaat@abctaxus.nl) of bij onze portefeuillehouder wedstrijden Shauni (wedstrijden@abctaxus.nl). · Wil je meetrainen? Spreek dan één van onze trainers aan of kijk op de webpagina voor meer informatie.

Bestuursleden

We zoeken nog steeds kandidaten voor het voorzitterschap en nu zoeken we ook kandidaten voor penningmeester.

De voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • de communicatie tussen ABC Taxus en andere organisaties,

 • het voorzitten van de ALV en bestuursvergaderingen en

 • in het algemeen er voor zorgen dat de boel draaiende blijft.

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • het innen van contributie

 • het jaarverslag en jaarrekening

 • alle interne afrekeningen

Als voorzitter wordt je direct gekozen door de leden in de algemene ledenvergadering. Lijkt dit je leuk en denk je genoeg steun te hebben onder je medeleden, stel je dan kandidaat. Het is een goede leerervaring, het staat goed op je CV, maar we betalen je niets.

Schoonmaak

Op zaterdag 13 januari is het weer tijd voor de tweemaandelijks schoonmaak. Dit betekent dat er vanaf 16:00 uur niet meer geschoten kan worden en dat jij gevraagd wordt om een handje mee te helpen.

Hoe meer mensen, hoe sneller het gaat, help dus mee!

Van tevoren aanmelden helpt. Dit kan altijd door:

 • je in te schrijven op de kalender achter de bar,

 • je aan de melden bij het facebookevent (in ieder geval een week van tevoren gepost),

 • je aan te melden bij onze coördinator Laura Tijssen via coordinator@abctaxus.nl of

 • je aan te melden bij Cas Zeldenrust pr@abctaxus.nl.

Jaarkalender Taxus/EJBA in het kort

Wil je meer weten?

 • Om je aan te melden voor werk binnen de vereniging moet je bij onze coördinator verenigingswerk Laura Tijssen zijn: coordinator@abctaxus.nl.

 • Wil je meer weten over instructeur worden of de aankomende wedstrijden vraag het Shauni Achterstraat wedstrijden@abctaxus.nl.

 • Voor algemene vragen of opmerkingen aan het bestuur mail naar secretariaat@abctaxus.nl.

 • Is er een mededeling die hier, op de website en/of in de nieuwsbrief moet komen? Vraag het Cas Zeldenrust pr@abctaxus.nl.

 • Vragen over de materiaalcommissies (Frank Tiemens): materiaal@abctaxus.nl

 • Vragen over de kantine en inkopen: kantine@abctaxus.nl.

aanbevolen berichten
recente berichten
archief

ons adres

Sportpark Bakenhof, 

Huissensestraat 287 
6833 JK Arnhem (ZUID)

telefoon

026 321 61 15