Mededelingen 5 november 2017


Afgelopen ALV

In de afgelopen ALV hebben we een aantal belangrijke zaken besproken.