Uitnodiging ALV dinsdag 22 november


Beste leden, Op dinsdagavond 22 november vindt de algemene ledenvergadering van ABC Taxus plaats vanaf 19.30u. Er kan tijdens de ALV niet geschoten worden. Er is nog steeds een vacature binnen het bestuur die gevuld moet worden. Daarom willen wij iedereen vragen na te denken om zichzelf hiervoor kandidaat te stellen. Maak dit kenbaar via secretariaat@abctaxus.nl Om onduidelijkheid tijdens de ALV te voorkomen, kunnen stemmachtigingen enkel voorafgaand en schriftelijk bij de secretaris worden ingediend (secretariaat@abctaxus.nl). Er kunnen tijdens de ALV geen machtigingen meer gegeven worden. We hopen jullie op de 22e te verwelkomen. Met vriendelijke groet, Bestuur ABC Taxus

Agenda ALV ABC Taxus

De Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen notulen: bijlage 1

 3. Mededelingen

 4. Vaststellen agenda

 5. Begroting 2017 & toelichting: bijlage 2 & 3

 • Royement niet betalende leden

 1. Bestuurszaken

 2. Stemming vrijwilligersbeleid: brief bestuur bijlage 4, vrijwilligersbeleid bijlage 5

 3. Wvttk

 4. Rondvraag en sluit

Bijlagen:

 1. Notulen vorige vergadering: https://gallery.mailchimp.com/7187117a0437da285ecbaca08/files/notulen_alv_19_04_2016.docx

 2. Begroting 2017: https://gallery.mailchimp.com/7187117a0437da285ecbaca08/files/Begroting_2017_7nov.pdf

 3. Toelichting begroting 2017: https://gallery.mailchimp.com/7187117a0437da285ecbaca08/files/Toelichting_Begroting_2017.pdf

 4. Brief bestuur vrijwilligersbeleid: https://gallery.mailchimp.com/7187117a0437da285ecbaca08/files/Vrijwilligersbeleid_brief_2.0.pdf

 5. Vrijwilligersbeleid: https://gallery.mailchimp.com/7187117a0437da285ecbaca08/files/beleidsplanvrijwilligerswerk.pdf

aanbevolen berichten
recente berichten
archief

ons adres

Sportpark Bakenhof, 

Huissensestraat 287 
6833 JK Arnhem (ZUID)

telefoon

026 321 61 15